Personal

Rolf Johansson, Leg. Veterinär
Veterinärexamen Uppsala 1996.  
Grundare och delägare i företaget.
 

Cathrin Krantz,  Leg. Veterinär.
Delägare i företaget.

Kathrin Jäschke, Leg. Veterinär
Veterinärexamen Berlin 2004. Doktorsexamen 2006. 
Anställd i företaget sedan 2006.

Christine Berntsson, Djurvårdare

CG Siwertsson, leg.veterinär
Specialistkompetens hundens och kattens sjukdomar. 
Konsult med ultraljud och hjärtsjukdomar som specialintressen.
 

Ann Marie Lennartsson, Narkossköterska