Personal

Rolf Johansson, Leg. Veterinär
Veterinärexamen Uppsala 1996.  
Grundare och delägare i företaget.
 

Cathrin Krantz,  Leg. Veterinär.
Delägare i företaget.

Christine Berntsson, Djurvårdare

Frida Svensson, Djurvårdare