Poliklinik

För djur med symptom på sjukdom tas först en sjukdomshistoria upp. Det underlättar om du tänkt igenom vad som är viktigt och vilka symptom djuret visar. Därefter görs en klinisk undersökning och vi diskuterar möjliga diagnoser och eventuell vidare undersökning t ex blodprov, röntgen eller ultraljud. Slutligen sätts lämplig behandling in.

På mottagningen har vi blodanalysutrustning där vi kan analysera de flesta blodprover. Ett rutinstatus består bland annat av analys av röda och vita blodkroppar samt blodsocker, lever- och njurvärden. Svar på dessa blodprover får du samma dag, oftast inom en timme.  Vi analyserar även urinprover.