Ultraljud

Vi utför ultraljudsundersökningar på bukorgan och hjärta samt dräktighet.